Çevre Politikası ve Çevresel Sorumluluklar

Çevre Politikası

Deha Nakliyat, "Daha iyi bir iklime özen göstermek" kurumsal vizyonu uyarınca, ekolojik sorumluluk üstlenir ve kendisini çevrenin korunmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşıma adar.

Bu sadece tüm yasal hükümleri değil, gönüllü olarak taahhüt ettiği diğer tüm uyum yükümlülüklerini de dikkate alır.

Sürekli İyileştirme;

Deha Nakliyat, gerek şehir içi gerekse şehirler arası faaliyetlerinde çevresel boyutlarını belirlemiş ve bu temelde çevresel performansını, çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için hedeflemiştir.

Sürdürülebilir ve Çevresel Gereklilikler;

Sürdürülebilirlik ve çevresel gereklilikleri iş süreçlerimize entegre ediyor, hizmet portföyümüzde yüksek verimli, pratik, teknolojik ve iş alanında zamandan tasarruf sağlayan unsurların payını artırıyoruz.

Müşteri Odaklılık;

Müşteri ve çalışan memnuniyeti bizim için son derece önemlidir. Aynı zamanda tüm çalışanlar, çevre politikasının uygulanmasına ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşılmasına destek verir. Tüm çalışanlarımızı, günlük işlerinde çevrenin korunmasına ve  etkinliğine katkıda bulunacak şekilde vasıflandırıyoruz.

Şeffaf İletişim;

Deha Nakliyat’taki sürdürülebilirlik, yaşam alanı ve çevre koruması ile ilgili olarak kamuoyunu düzenli ve amaçlı olarak bilgilendirir.

© 2024 Deha Nakliyat - Tüm Hakları Saklıdır.Yasal UyarıGizlilik PolitikasıKVKKÇerez Politikası